MẪU TK BAO BỘT TRÉT TƯỜNG HÃNG SƠN YTUNE ( HAN VN)

MẪU TK BAO BỘT TRÉT TƯỜNG HÃNG SƠN YTUNE ( HAN VN)

MẪU TK BAO BỘT TRÉT TƯỜNG HÃNG SƠN YTUNE ( HAN VN)PACKAGING OF THE PRODUCT: TANDAITHINH CO.,LTD
MODEL : 04 - 2010